Koronavirusit që pu shtoi botën po i vjen fundi

Koronavirusit që pu shtoi botën po i vjen fundi

Ka kohë që nuk kam shkruar për pandeminë COVID-19. Parashikimet të cilat i kisha dhënë që nga fillimi për e curinë e pandemisë dolën të vërteta.

Gjithashtu, sugjerimet dhe vërejtjet e mia pranoheshin nga au toritetet, edhe pse me pak vonesë dhe në mënyrë të heshtur.

Jemi në pikub e valës së dytë të pandemisë COVID-19, e cila, përkundër masave të caktuara kufizuese të ndërmarra nga a utoritetet, po tregohet rezistente, duke e mbajtur sta bël nivelin e lartë të infektueshmërisë. Raste të reja po identifikohen për çdo ditë, shumë të tjerë infektohen pa e ditur fare.

Disa nga të infektuarit, me formën më të rëndë të s ëmundjes po përfundojnë në mjekim në spitale, të cilat, po shihet se nuk janë përgatitur si e sa duhet për këtë fazë të re të pandemisë, të vëna në la jthitje nga au toriteti i rremë dhe vetëkënaq ësia e pabazë e drejtuesve të institucioneve shëndetësore.

Por gje ndja nuk është e pa shpresë siç mund të duket. Për herë të parë që nga fillimi i pandemisë, asaj po i shihet fundi.

Tashmë janë zbuluar disa vaksina në të dy anët e globit, në perëndim e lindje. Shumë të tjera janë në f aza të ndryshme të hu lumtimit.

Vaksinat e zbuluara anti-covid janë të efektshme me p otencial për të mbrojtur të vaksinuarit dhe për të krijuar imunitetin e tufës në mënyrë artificiale. Gjeneratat e ardhshme të këtyre vaksinave, nëse shfaqet nevoja për vaksinim të përsëritur kundër SA RS-Cov 2, do të jenë edhe më efikase.

Së bashku me imunitetin e krijuar në mesin e atyre që deri tani e kanë kaluar sëm undjen, me ose pa simptoma, si tuata në botë do të ndryshojë shpejt, duke e ndërprerë përhapjen kaq lehtë të këtij infeksioni dhe duke e bërë të mundur kthimin e je tës në një normalitet të ri post-covid.

Virusi SA RS Cov 2, nuk po bën m utacione të tipit të virusit të gripit sezonal, nga ato shumë të shpejta dhe mëdha, prandaj edhe ndoshta vaksinim të përsëritur nuk do ketë nevojë fare, gjë që siç dihet ndodh me gripin sezonal për të cilin bëhet vaksinim çdo vit.

Edhe pas vaksinimit në masë, raste spo radike, të izoluara, apo edhe në formë të epidemive të kufizuara mund të shfaqen në të ardhmen, por me vaksinat në di spozicion dhe me përvojën e fituar, çdo gjë do të jetë më e lehtë.