Turqia go ditet nga t ornado: Ra portohet gjendje shumë e rëndë, nuk ka mbetur gjë në këmbë…..

Turqia go ditet nga t ornado: Ra portohet gjendje shumë e rëndë, nuk ka mbetur gjë në këmbë…..

Video të prek sh pirtin/ Turqia pr eket nga një to rnado: Ra portohet se gjendja është shumë e rëndë, nuk ka mbetur gjë në këmbë Një to rnado ka god itur qytetin turk Çesme në bregun e detit Egje. Si p asojë rap ortohet se janë lën duar të paktën 16 persona dhe janë shk aktuar shumë dë me materiale. To rnado,

ra portohet se ka kaluar përmes qytetit Çesme, e cila gjendet rreth 90 kilometra në perëndim të Izmirit. Mediat turke, rap ortojnë se si rezultat i e rërave të fuqishme janë shkulur pemët, shem bur tarracat e shtëpive dhe dëm tuar dhjetëra makina. “Çesme është parajsa në tokë, ka p ësuar një tme rr gjatë natës së mbrëmshme”, është shprehur kryetari i këtij qytetit Ekrem Oran.