NJlHUNl me bimën më të shtrenjtë në botë me te ciIën mund te BËHENl te pasur menjehere…

NJlHUNl me bimën më të shtrenjtë në botë me te ciIën mund te BËHENl te pasur menjehere…

Mendoni se ha sha shi është bima e vetme me vlerë për momentin, e cila mund të çojë drejt pasurimit, ose le të themi, ndryshimit të gje ndjes ekonomike?

Nëse mendoni kështu, na lini t’ju themi se e keni gabim. Ndoshta ju nuk e njihni bimën Primula/Veris, një bimë aromatike e familjes Pr imulacea, që rritet në lartësinë 700-2.300 metra.

Kjo bimë rritet në zonat malore. E quajtur “Lulja e Darvinit” apo “Primula e pranverës”, ka vlerë të madhe tregtare dhe bima e therë shitet deri në 50.000 euro kilogrami, në tregun gjerman apo dhe vende të tjera.

‘Primulla officinalis’ është bimë mjaft e përhapur në Greqi dhe një ndër bimët më efektive në shërimin e së mundjeve si kokë-dh imbjet, koIIi, qet ësim, së mundjet bro nkiaIe dhe kro nike etj.

Është mjaft e kërkuar në tregun evropian nga se është edhe më kualitative sipas analizave të bëra nga institute gjermane. Kjo bimë përmban sa ponie dhe es encë gl ykocide (primverin dhe primullaverin), prandaj ka efektet sh ëruese të së mundjeve të l artpërmendura.

Pjesët që përdoren për shërim janë lulja dhe rrënjët.