Lopët “shndërrohen” në zebra, do habiteni me arsyen që fshihet pas…

Lopët “shndërrohen” në zebra, do habiteni me arsyen që fshihet pas…

Disa studiues japonezë vendosën që të lyenin lopët e zeza me vija të bardha si zebrat për të parë sesi ndikon kjo te mizat.

Nga studimi u vërejt se lopët me vija të bardha kishin prani më të ulët të m izave dhe pi ckimeve prej tyre sesa lopët e zeza.

“Në lopët e lyera me vija të bardha si zebra inci denca e ka fshimit të mizave është 50 përqind krahasuar me lopët e zeza. Përveç kësaj, edhe numri i mizave që ulen mbi to është më i vogël” thanë studiuesit.

Industria blegtorale aktualisht përdor p esticide për të mbrojtur lopët nga mizat. Sidoqoftë, ky hulumtim gjeti përfitimet e përdorimit të bojrave më pak tok sike dhe ndoshta më të lira, si një al ternative për përdorimin kimik.