Kjo është ko misionerja e guximshme që e mbrojti votën në veri

Kjo është ko misionerja e guximshme që e mbrojti votën në veri

Sara Xhaka nga Mitrovica padyshim se është personazhi i ditës së djeshme. Ajo është k omisionerja shqiptare e cila ngriti zërin për votimin e serbëve nga 2-3 herë në të njëjtin vendvotim.

Ajo dje de noncoi keqpërdo rimet e votës, pas të cilit r eagim pr okuroria ka filluar he timet për m anipulim të rezultatit zgjedhor në shkollën “Shën Sava” në veri të Mitrovicës.

Xhaka me guximin e saj ka dhënë shembull se si mbro het vota.

Ajo ka kërkuar anu limin e votave në këtë shkollë, ndërsa pas përfundimit të votimeve ajo ka deklaruar se në fund të proc esit nuk ka nënshkruar përmbyl ljen e fletëvotimeve sepse nuk ia lejon ndërgjegjja.