Inis Gjonit i pubIikuan videon duke e bere , kengetarja shqiptare kerkon de mshperbIim 200.000 €

Inis Gjonit i pubIikuan videon duke e bere , kengetarja shqiptare kerkon d emshperbIim 200.000 €

Inis Gjonit i pubIikuan videon duke e bere , kengetarja shqiptare kerkon d em shperbIim 200.000 €

është rikthyer p rotagoniste pasi do të ketë një p ërballje të re me Pro kurorinë për Kr.imet e Rënda në Gjy katën e Lartë.me poshte hapeni videon me markkketingun për 5 sekonda dhe shfaqen pamjet ekskluzive!