E rraIIë,dy KUSHËRlNJTË e parë martohen bashkë??

E rraIIë,dy KUSHËRlNJTË e parë martohen bashkë??

Dashuri nuk njeh moshë, por nuk njeh edhe gj.ak, afërsi, fis. Dy kush;ërinj nga Amerika janë mar.tuar së

bashku. Ata nuk u kanë vënë veshin njerëzve të tyre që herë pas herë u tërhiqnin vë mendjen duke u treguar se ishin gj.ak, kushërinj.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe