Sylë Hoxha e quan ha kmarrje politike kallëzimin penal ndaj tij nga familja Dehari

Sylë Hoxha e quan h akmarrje politike kallëzimin penal ndaj tij nga familja Dehari

Ish-kryeprokurori Sylë Hoxha, është deklaruar pas dërgimit të kallëzimit p enal në Prokurorinë Themelore të Prishtinës nga avokati i familjes Dehari Tomë Gashi për mos veprim.

Sylë Hoxha, tha se lidhur me ra stin e v rasjes Astrit Deharit janë marr vep rimet nga dita e parë kur jemi njoftuar se ka vd ekur në Qendren e Parbaurg imit në Prizren dhe janë zhvilluar pr ocedurat nga prokurori i çështjes në Prizren Metush Biraj dhe më vonë l ëndë është dërguar në Prokurorinë Speciale dhe nuk di çfarë ka ndodh më tutje.

“Asnjëherë se isha kryeprokruor nuk janë ndëprerë he timet”, tha Sylë Hoxha për “Syri.net”.

Ai thotë se kjo është hakm arrje politike dhe është një ar rogancë e Tomë Gashit, i cili merret me të pavërteta dhe thashethëme dhe është jo profesional.