Gruaja dëgjon tinguj të çuditshëm nën këmbët e saj – zjarrfikësit/thyejnë trotuarin dhe gjejnë të vërtetën sh okuese!

Gruaja dëgjon tinguj të çuditshëm nën këmbët e saj – zjarrfikësit/thyejnë trotuarin dhe gjejnë të vërtetën sh okuese!

Gina Kaiser është nga Boveney Lock në Dorney, Buckinghamshire. Ajo u shkatërrua kur mashkulli i saj i dashur, Lulu, papritmas u z hduk dhe nuk u gjet askund.Ajo vazhdoi kërkimin e saj kur dëgjoi nje lehje qeni qe vinte nga këmbët e saj.Lulu ishte bl lokuar nën tokë!

Më në fund, ekipi i z jarrfikësve erdhi per ndihmë.Një ekip prej pesë vetash përdori gërmuesit, pr erjen e pajisjeve, kone dhe lopatat për të gë rmuar një v rimë të gjerë duke arritur në një tub që ishte më shumë se 8 metra nën tokë.Njëri prej tyre e çm ontoi tubin para se të hynte vete në hapësirën e ngushtë.

Pas një o peracioni gjashtë orësh, ata gjetën qenin e humbur.Ata e ngritën Luluun dhe ia dorëzuan Ginës. Ajo nuk kishte asnjë ide se si Lulu ishte mbë rthyer brenda tubit , por ajo ishte aq e lumtur që kafsha e saj ishte ende gjallë dhe e p adëmtuar, madje edhe pas pesë ditesh të tëra.“Shërbimi i zj arrfikesve ka qenë i shkëlqyeshëm, tregon se ekzi stojne me te vertete njerez te mire,” tha Gina në një intervistë