E padëgjuar/ “Burrat duan që fëmijët e tyre të duken si unë”, gruaja shet v ezët e saj me çmimin…

E padëgjuar/ “Burrat duan që fëmijët e tyre të duken si unë”, gruaja sh et vezët e saj me çmimin…

Një in fluencer në rrjetet sociale, Marcela Iglesias, p retendon se burrat po i luten asaj që të sh esë vezët, për shkak se duan fëmijë që të duken si ajo.

ka njerëz që i kërkojnë dhe i bëjnë të lumtur. Mendoj që çmimi do të jetë diku te 50 mijë dollarë për vezë. Unë n uk kam nevojë për para, por mendoj se sigurisht që duhet të ko mpensohem për kohën time dhe procesin që do të përfshihem”, tha ajo.