E hap tavanin se dëgjonte zëra të ç uditshëm – Tme’rrohet!

E hap tavanin se dëgjonte zëra të ç uditshëm – Tme’rrohet!

Një plakë nga Nju Jorku dëgjonte zëra të çu ditshëm në tavanin e dhomës së saj të gjumit dhe, një ditë vendosi t’i ftojë mirëmbajtësit e shtëpive që ta hapin plafonin.

Më herët, Frida Turkmenili (66), kishte parë disa bletë në dhomë dhe i kishte ftuar edhe bletarët, që ta he tojnë rastin, se nga po i vinin ato. Kur e hapin një pjesë të tavanit, vërtetë u desh të intervenojnë bletarët.

“Ajo që u shfaq, sapo e hapëm tavanin, ishte tm erruese. Në tavan u krijua një re me bletë dhe, vetëm atëherë e kuptova se nga vinte zhurma, përse kohë pas kohe paraqiteshin bletët në dhomë, kur disa herë edhe më kanë thu mbuar. Megjithatë, kurrë nuk më ka shkuar mendja se ato kishin krijuar folenë e tyre mbi kokën time”, është shprehur plaka n jujorkeze. Eksp erti i bletarisë, Entoni Planakis, ka deklaruar se në tavan kishte rreth 40 mijë bletë, të cilat i ka mbledhur me thithëse pluhuri dhe ia ka dorëzuar një bletari aty afër.