E ëma fshin videon e djalit 9 vjeçar që lutej për të vr arë veten dhe rrjeti po çme ndet….

E ëma fshin videon e djalit 9 vjeçar që lutej për të vr arë veten dhe rrjeti po çme ndet…

Pak ditë më parë kudo në rrjet qarkulloi videoja prekëse e një djali 9 vjeçar, të quajtur Quaden/Bayles, i cili si p asojë e bu lizmit, i lutej nënës së tij t’i jepte një li tar për të v ra rë veten.

Më pas u al udua se djaloshi dhe e ëma po mas htronin në kë mbim të p arave. Në rrjet u përfol se në fakt djali ishte 18 vjeç por ishin të shumtë personat që re aguan duke i dalë në mbrojtje, mes tyre dhe vetë e ëma.

Megjithatë një ndodhi e fundit, i ka bërë të gjithë të dy shojnë mos ndoshta ma shtrimi ka qenë i vërtetë. Mamaja e tij e ka fshirë vi deon nga llo garia e sa dhe të gjithë po pr esin një shpjegim. Ndonëse ajo e ka fshirë, videoja vazhdon të qa rkullojë pasi janë të shumtë njerëzit që e kanë përhapur.