Humb j etën plaku 64-vjeçarë, në Hotel ishte me 23-vjeçare për Shën/Valentin

Humb je tën plaku 64-vjeçarë, në Hotel ishte me 23-vjeçare për Shën/Valentin

V i k t i m a i moshës 64-vjeçare është gjendur i v d e k u r në një h otel.

V i k t i m a d y s h o h e t se ka v d e k u r gj atë a k t i t s e k s u a l me një 23-vjeçare nga Shqipëria.:Ju ftojmë të hapn! market!ngu^n për pak sek’onda dhe shfaqen pamjet ekskluz!ve.