Hajde-hajde! Zogu i Tiranës nuk pë rmbahet më, tregon mesazhet që i çojnë: Më thonë duam të bëjmë s*ks me ty 24 orë

Hajde-hajde! Zogu i Tiranës nuk p ërmbahet më, tregon mesazhet që i çojnë: Më thonë duam të bëjmë s*ks me ty 24 orë

Hermes Nikaj i cili për shumicën e publikut njihet si Zogu i Tiranës, prej disa kohësh ndodhet nën m asën e “arr estit sh tëpiak”.

Ky vendim u mor pas a kuz ave të ngri tura ndaj tij për “shf rytëzim p rost itucioni”. Por edhe pse në ar res t, ai ka rr ëfyer disa momente të je tës së tij në ar rest shtëpiak. Përmes një interviste, Zogu i Tiranës ka treguar se fansat i shkruajnë shumë mesazhe, ndërsa i shprehin dashurinë që kanë për të.
Hermes Nikaj:

Meqë jemi në atmosferë “Shën Valentini” vendos t’jua jap këto përgjigje: Komplimenti më i bukur është: Je imazh për Pl ay Bo y “Zogu”,. Mesazhi më pa sionant më ka ardhur kur kam qenë larg ish-njeriut të zemrës dhe ishte: Nëse do të ishe këtu, do të mb ysja me pu thje dhe do të bënim das huri për 24 orë, më mungon, hajde shpejt! Ndërsa premtimi më i madh i das hurisë ka qenë: Do të dua për të gjithë jetën time, edhe nëse nuk jemi bashkë!