Një ‘mal’ me euro gjenden të hedhura anës autostradës…

Një ‘mal’ me euro gjenden të hedhura anës autostradës…

Po licia ka rikuperuar ka rtëmonedha ban kare me vlerë më shumë se 200,000 euro, pasi një motorist që kaloi rrugës vuri re të hollat të shpërndara anës autostradës.Zyrtarët gjetën paratë e br aktisura pasi iu përgjigjën një alarmi rreth zbulimit të çu ditshëm në autostradën A4 në Tembleque pranë Toledos në Spanjën qendrore.Tani ata po përpiqen të zbulojnë se kush i zo tëronte paratë dhe të zbulojë se pse u hodhën aty.

Po licia dys hon se paratë mund të jenë hedhur nga dritarja e një makine, pasi dikush mund të kishte fr ikë se do të ndalohej nga po licia dhe nuk ishte në gje ndje të jus tifikonte origjinën e tyre.