Nëna e 3 fëmijëve flet për var ësinë nga se.Si: As 5 herë në ditë nuk më mjaftonin, derisa ai më

Nëna e 3 fëmijëve flet për var ësinë nga se.Si: As 5 herë në ditë nuk më mjaftonin, derisa ai më

Një nënë fëmijësh ka folur për var ësinë e saj ndaj s.e.ksit duke thënë se mar/rëdhëniet “pesë herë në ditë” nuk ishin të mjaftueshme.Nëna e tre

fëmijëve Rebecca Barker ka zbuluar se sjellja e pa ndreqshme e ka konsumuar atë që nga viti 2014 dhe ka shkat/ërruar një marrëd/hënie.37-vjeçarja tha se ajo lu tej vazhdimisht për s.e.ks. Ajo i tha BBC-së: “Në ra stin më të k eq madje edhe të bërit marrë/dhënie s.e.ksuale pesë herë në ditë nuk ishte e mjaftueshme. Ndjeja sikur i gjithë tr upi im e dëshironte atë.…shtyii’pee hapsri’en e mposht’me dhe pri’it 5 seki’onda pr tpar vidjeeonn…