“MlSTERl vazhdon, shfaqet një tjetër gropë GJlGANDE në tokë” (FOTO)

“MlSTERl vazhdon, shfaqet një tjetër gropë GJlGANDE në tokë” (FOTO)

Një ekip televiziv rus, duke fluturuar mbi t undrën siberiane, zbuloi rastësisht një gropë gji gante me një kra ter m asiv.

Gropa kishte thellësi rreth 30 metra, ndërsa gjerësia arrin në 20 metra

Kjo është gropa e nëntë e zbuluar që nga viti 2013 në këtë rajon.

Megjithatë shkencëtarët ende nuk kanë dalë në një përfundim për mënyrën e krijimit të tyre.

H ipotezat nisën të merrnin zë që me zbulimin e k raterit të parë, pranë një fushe nafte dhe ga zi në Gadishullin Yamal, në veriperëndim të Sirisë.

Disa mbështesnin idenë se një me teor kishte rënë në tokë, të tjerë e lidhnin atë me UF O-t, si dhe shem bjen e tokës si pa so jë e një tuneli sek ret nëntokësor.

Por tashmë, edhe pse nuk janë ende 100% të sigurt, shkencëtarët besojnë se gropat gj igante mund të jenë krijuar si pa soj ë e shp ërt hi mit të ga zit metan apo të ndryshimeve k limaterike.