Zoti bën mrekulli/ 6-vjeçari shqiptar shërohet nga “sëmundja e ligë në Turqi”…

Zoti bën mrekulli/ 6-vjeçari shqiptar shërohet nga “sëmundja e ligë në Turqi”…

Zoti bën mrekulli/ 6-vjeçari shqiptar shërohet nga së mundja e li gë në Turqi

6-vjeçari nga Juniku, Arian Krasniqi, i cili ishte di ag nostifikuar me le ukemi, është sh ëruar nga kjo së mundje.

Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët e tij të cilët thanë se pas një tr ajtimi të gjatë në Turqi, Ariani tashmë është sh ëruar dhe do të kthehet në Kosovë.

“Me re komandim të M jekëve, për shëndetin e Arianit, jemi të ob liguar t’iu përmbahemi disa rregullave sidomos kontaktin me njerëz,Ariani e ka të nda luar, kjo për arsye të shm angies nga gri pet, i nfeksionet dhe ba kteriet e ndryshme dhe shma ngies nga një tr ajtim i tillë.

Është e do mosdoshme t’iu përmbahemi rregullave ST RIKTE, andaj kërkojmë mirëkuptimin e të gjithëve për shëndetin e Arianit”, shkroi ndër të tjera në F acebook babai 6-vjeçarit, Islam Krasniqi.