Test: Më thuaj numrin e këmbës, të të them sa vjet do je tosh!!

Test: Më thuaj numrin e këmbës, të të them sa vjet do je tosh!!

Njerëzit me këmbë më të vogël duhet të kenë një jetëgja tësi më të shkurtër se ata me madhësi të këmbës më të mesme, të cilët je tojnë më gjatë.

Shkencëtarët kanë studiuar se si madhësia e këmbës ndikon në jetëgjatë sinë dhe kanë gjetur rezultate të papr.itura.

Për disa, megjithatë, ky studim shkon përtej të ç uditshmes.

Dr. Hans Bjors, epídèmíològ nga Stokoholm, ka thënë se është e mahnitshme, por madhësia e këmbës mund të parashikojë jetëgja tësinë.

Për këtë është bërë një studim me një grup prej 800 njerëz të përbërë nga burra dhe gra.

Ndërsa, studimi i ri përfs.hinte një grup të vogël njerëzish.

Ne kemi përdorur të dhënat kompjuterike për të krahasuar njerëzit nga të gjitha fushat e Suedisë.

Ne kemi studiuar se sa vjeç ishin ata kur vdi.qën, dhe shkaku i nderrimit te j etes me ç’rast gjetëm se madhësia e këpucëve definitivisht është e lidhur me jetëgjat ësinë e je tës, thote mjeku.

Megjithatë, edhe pse me sa duke ek ziston një lidhje në mes të madhësisë së këpucëve dhe jetëgjatë sisë, nuk ka asnjë lidhje në mes të madhësisë së këpucëve dhe sëm.undjeve të munds.hme që një person mund të marr.

Sipas biòlòges, Elizabt Blackburn dhe Elisa Epel me sa duket ka një këshillë për hu.mbje peshe që njerëzit duhet ta respektojnë në mënyrë që njerëzit të mbetesin në formë të mirë dhe të ruajnë rinin e tyre.

Ju mund të na besoni, sepse ne i kemi kushtuar kësaj vite të tëra për të kuptuar procesin e pla.kjes.

Këto hulumtime kanë arritur të kuptojnë se si dikush kanë shkëlqim të shëndetit dhe rinisë, ndërsa bashkëkohësit tjerë kanë rr.udha, flokë gri dhe duke më të rrask.apitur.

Siç duket, sipas tyre çelësi për të ngad.alësuar moshën qëndron në kròmòzòme.

Shkencëtarët kanë dhënë një tabelë që tregon se kjo është shkalla e viteve në lidhje me këpucët.

Njerëzit mund të jetojnë më gjatë se sa lidhja e tyre me madhësinë e këpucëve vetëm nëse jetoni në një mënyrë të shëndetshme, theksojnë studiuesit.

Kjo është tabela e jetëgjatës isë sipas numri të këmbëve:

Gratë:

Nr. 35= 67-69 vjet

Nr. 36= 70-76 vjet

Nr. 37= 77-82 vjet

Nr. 38= 78-84 vjet

Nr. 39= 73-75 vjet

Nr. 40= 70-72 vjet

Nr. 41= 67-70 vjet

Nr. 42= 66-69 vjet

Burrat:

Nr. 38= 66-69 vjet

Nr. 39= 67-72 vjet

Nr. 40= 72-75 vjet

Nr. 41= 73-77 vjet

Nr. 42= 75-82 vjet

Nr. 43= 74-79 vjet

Nr. 44= 67-72 vjet

Nr. 45= 66-69 vjet