LAJMI I FUNDIT: Shqiptari Sh et Gruan Për 50 Euro…!!

LAJMI I FUNDIT: Shqiptari Sh et Gruan Për 50 Euro…!!

Një ngjarje e çu ditshme është regjistruar ne Kosovë. G jykata Themelore në Pejë, Departamenti për Kri.me të Rë nda, ka caktuar arre.stit shtëpiak ndaj të pa ndehurit Q.A për shkak të dyshimit të bazuar se e ka dh.u.nuar se.k.sualisht një grua dhe më pas e ka dërguar atë në Prizren tek një person tjetër i cili ka vazhduar ta dh.u.nojë.Në një komunikatë të G jykatës Themelore bëhet e ditur e tërë ng jarja.

“Gjatë muajve gusht – shtator 2012, në Banjë, Komuna Istog, në bashkëveprim me persona të tjerë ka tr.afikuar vik.timën A.S, në atë mënyrë që pasi i p andehuri paraprakisht e strehon vik.timën në katin e dytë të furrës së tij dhe k ryen me vik.timën mar rëdhënie se.ksuale pa vullnetin e saj për tre ditë, pastaj e thërret një person tjetër i cili e merr vi.ktimën me au tomjet dhe për këtë shë rbim ia jep pesëdhjetë (50) euro, e i cili pastaj e dërgon vi ktimën në Prizren dhe kry en marrëd/hënie se.ks uale pa dëshirën e saj’, theksohet në ko munikatë.//EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe