E F RIKSHME/ Fundi i botës më 23 Prill? Ja çfarë do t’i ndodhë tokës

E FR IKSHME/ Fundi i botës më 23 Prill? Ja çfarë do t’i ndodhë tokës

Te oricienëve k onspirativë kanë parashikuar shkatërrimin e planetit tonë këtë muaj.
Gjithçka është eshkruar në një f ragment nga Bi bla.

Dëshmitarët e krishterë, të udhëhequr nga au tori David Meade, thonë se Jezu Krishti do të rishfaqet në botë më 23 prill, duke rezultuar në rrë mbim.
Ngjarja përfundimtare e supozuar është përmendur shpesh nga fu ndamentalistët amerikanë që thonë se r rëmbimi do të shohë të gja llët dhe të vde kurit teksa do të bashkohen për ta ndjekur Jezusin në qiell.

A do të përfundojë bota më 23 prill? Cila është teoria e David Meade?

Besimtarët thonë se një p rofeci biblike është gati të bëhet e vërtetë për shkak të një sh trirjeje planetare që po ndodh të hënën më 23 prill.
Kalimi nga libri i Zbulesës 12: 1-2 thotë:

“Dhe një shenjë e madhe u shfaq në qiell: një grua e veshur me diell, me hënën nën këmbët e saj dhe në kokë një kurorë me 12 yje. Ajo ishte shtatzënë dhe po bërtiste në dh imbje lindjeje dhe në agoni të lindjes.”

Meade, i cili ka qenë më i zëshëm në lidhje me ap okalipën e ardhshme, thotë se Vir gjëresha përfaqëson gruan ndërsa Jupiter është Mesia.

Dhe më 23 prill, dielli dhe hëna do të jenë në Virgjëreshë së bashku me Jupiterin. Meade gjithashtu s ugjeron se planeti Nibiru – të cilin NASA e ka hedhur poshtë si im agjinar – do të rr ëzohet në Tokë duke shkat ërruar përfundimisht të gjithë jetën në të.