Tek ne dijetarët si Burdushi nuk vIerësohen, kurse HaIil Kastratin e ngritim në qieII….

Tek ne dijetarët si Burdushi nuk vIerësohen, kurse HaIil Kastratin e ngritim në qieII….

Këngëtari kosovar Naim Abazi nuk ndalet duke kr itikuar humanistin kosovar Halil Kastritin.

Këngëtari i njohur, Naim Abazi ka r eaguar ndaj njerëzve që e përkrahin humanistin, Halil Kastrati dhe e kr itikojnë mje kun popullor, Hysni Peqani i njohur me n ofkën, Burdushi..

“Tek ne dijetarët si Burdushi nuk vlerësohen sa duhen, edhe pse japin shumë për popull.

Kurse Halil Kastratin e ngritmi në qiell. Si ju duket kjo deklarate e tij.