Infermierja i jep fund je tës, nuk duronte dot më ato që i bënte i dashuri dhe askush nuk e besonte

Infermierja i jep fund je tës, nuk duronte dot më ato që i bënte i dashuri dhe askush nuk e besonte

Alexandra Reid, e cila punonte si infermiere i dha fu nd je tës së saj pasi askush nuk e besonte se i dashuri i saj a b uzonte me të.

Për të gjithë i dashuri i saj Yeung dukej si një njeri i mirë dhe askush nuk mund ta besonte. Ai luante bi xhoz dhe vinte edhe dorë mbi të da shurën e saj.

Motra e të ndj erës ka thënë:
Ai është një person i lig. Ai është mi zor. Ai e de tyroi motrën time t’i jepte fund jetës së saj. Ajo ishte nën m agjinë e tij dhe ai ishte një gënjeshtar aq i mirë. Ajo ishte një grua e re e bukur me botën në këmbët e saj.”

Yeung, nga Toxteth, Liverpool, u shpall fajtor për dy ak uza. Në një rast ajo te le fonoi po licinë dhe ata u vonuan tetë orë, më pas nuk e besuan. Dy javë pas kësaj ngj arje ajo i dha f und jetës.