Më Ia për një 20-vjeçäre, ende e lejoj ta bëj me mua

Më Ia për një 20-vjeçäre, ende e lejoj ta bëj me mua

Burri i saj e ka lënë për një vajzë 23 vjecare, edhe pse kanë pasur një martesë të gjatë dhe dy vajza nga ajo.“Këtë vajzën e njohu në punë, dhe ajo e dinte që në fillim që ishte i martuar

dhe me fëmijë. Tani ata janë të lidhur por nuk jetojnë bashkë. Këto gjashtë muaj për mua dhe vajzat e mija kanë qenë shumë të vës htira. Vajzat e mija tani e urr ejnë dhe nuk duan ta shohin, edhe pse unë nuk u kam folur ke q për të. Por ajo që po ndodh kohët e fundit më ka futur në dilemë. Im shoq vjen thuajse çdo katër ditë, gjatë orarit të drekës kur vajzat janë në punë, dhe ne bëjmë se.k s fa ntastik…