Kush ka pe rparsi ne kete kr yqezim? 90% e kan ga buar.

Kush ka pe rparsi ne kete kr yqezim? 90% e kan ga buar…

Kush ka pe rparsi ne kete kry qezim? 90% e kan ga buar..

Ne kete kr yqzim shumica gab ojne sepse nga tr rohen tek stop i.. E dijme se ana djathte gjithmon ka pe rparsi. Se pari kalon i djathti pastaj ai ne te drejte dhe i treti..