U kapën duke k ryer marrëdh ënie sek suale, p ezullohen nga detyra dy zyrtarët e lartë.. (VIDEO)

U kapën duke k ryer marrëdh ënie sek suale, p ezullohen nga detyra dy zyrtarët e lartë.. (VIDEO)

Një video në T witter tregonte se një prej punonjësve të OKB qëndronte në pjesën e pa sme të f uoristradës i shoqëruar nga një femër. Kurse punonjësi i dytë qëndronte në vendin e shoferit.Ngj arja ka ndodhur në Izrael disa ditë më parë. Dy punonjësite Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë pe zulluar nga detyra pasi u filmuan duke k ryer marrëd/hënie in/time brenda automjetit zyrtar të OKB, sipas “Daily Mail”. Për gruan është sqaruar se nuk ishte punonjëse të Kombeve të Bashkuara.

Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB ka thënë se pe zullimi nga detyra për dy punonjësit është vendimi i d uhur, për shkak të shke/ljes së kodit të etikës dhe sjelljes së ga buar. OKB dën/oi këtë akt që ditën e publikimit të videos në internet, duke deklaruar se sjellja e dy nëpunësve të saj është e neverit shme dhe në kundërshtim me rregulloren e organizatës.Nuk është hera e parë që Organizata e Kombeve të Bashkuara vihet në qendër të ak uzave për sjelljen e punonjësve të saj.