Ta ho nksha p… Antonela pe rmbahet në takim…

Ta ho nksha p… Antonela pe rmbahet në takim…

Beri buje ne futjen e saj ne program, hapi shume p olemika me shprehjen e pelqimit da Mevlanit. ot ne

takimin e tyre pervec pr ekjeve qe nuk mungonin Mevlani e ko mplimentoi ate per syte e ksaj te bukur ku shihte te ardhmen ne te. Antonela i thote ne qoftese i ka then dikush ‘Ta ho nksha nishanin ‘ ai i thote jo… ndersa ajo i thote Po ta them….Shtjjypp rrekllamenn me posshtte dhe shiikjoo vijjdeon e plotte.